เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไอบริก จำกัดเป็นหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับแนวหน้าของประเทศไทย (Professional Exhibition Organizer) มีผลงานความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ อุตสาหกรรมการผลิตป้าย และการโฆษณา ทางบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงาน SIGN ASIA EXPO และ งาน BANGKOK LED & DIGITAL SIGN เป็นประจำทุกปี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ งาน DESIGNEX เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบดีไซน์ และสื่อป้ายโฆษณาของประเทศไทย และได้พัฒนาต่อเนื่องจนเป็นงาน SIGN ASIA EXPO โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาคม และชมรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่


• สมาคมป้ายเอเชีย (ASA- Asia Sign Association)
• สมาคมป้ายและโฆษณา(ASPA- Advertising Sign Producing Association)
• สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา-Thai Advertising Business Development Association (TABDA)
• ชมรมไทยอิงค์เจ็ท (TIC- Thai Inkjet Club)
• ชมรมสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media Club)
• สมาคมมีเดีย เอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ( MAAT- Media Agency Association of Thailand)
• กลุ่มความรู้คนทำป้านมือใหม่จากสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Knowledge Signage New Gen- KSN)
• ชมรมช่างป้ายโฆษณา (STTA- Signage Technician Thailand Assembly)
• ชมรมป้ายและการพิมพ์ดิจิตอล ประเทศเมียนมาร์ MDPSC- Myanmar Digital Printing and Sign Club
• สมาคมป้ายลาว (LSA-Lao Sign Association )
• สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย TINPA – Thai Innovative Printing Trade Association
• สมาพันธ์โฆษณาและผู้ผลิตป้าย ประเทศมาเลเซีย PPPIM – Federation of Malaysia Advertising Manufacturer


และปีค.ศ. 2017 ได้จับมือร่วมกันกับผู้จัดงานป้ายอันดับ 1 จากเซี่ยงไฮ้ เพื่อร่วมกันจัดงาน APPPEXPO Thailand ในไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือ “เส้นทางสายไหมของธุรกิจป้าย”

ผลงานที่ผ่านมา ทางไอบริก เคยจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ MEDIA ASIA EXPO , งาน DIGITAL SIGN ASIA EXPO , BANGKOK LED & DIGITAL SIGN, MODERN SIGN & LED โดยทางไอบริก มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการบริการอย่างครบวงจรในด้านการจัดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ และมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำด้านการจัดงานอุตสาหกรรมป้าย และโฆษณาที่ดีที่สุดงานหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน


บริษัท ไอบริก จำกัด เป็นบริษัทฯ ร่วมทุนระหว่าง บริษัท อินดัสเทรียลดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด และบริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือ ปิโก้กรุ๊ป ( Pico Group) หนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้านการตลาด งานออกแบบ และการให้บริการเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า