ช่องทาง
การติดต่อ

MODIFY INK CO., LTD.

ขายเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง JET 160cm. 180cm. 190cm. Mini Jet 60cm. เครื่องพิมพ์Eco solvent, UV LED และ Super Pigment เครื่องพิมพ์ผ้าDTG วัสดุสำหรับงานพิมพ์ และน้ำหมึกทุกชนิด

Company Contact
Contct คุณรุ่งนภา มาอยู่ คุณธเนษฐ พงษ์ไทย
Address สาขากรุงเทพ ( สำนักงานใหญ่ ) Shop and Showroom หมู่ นวินพลัส ถนนเพิ่มสิน ระหว่างซอย 29-31 เลขที่ 7/29 หมู่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายใหม กรุงเทพฯ 10220 โทร .084-5522609 อยู่ระหว่างซอยเพิ่มสิน 29 ถึง 31 เลยเพิ่มสิน 29 มาให้ดูด้านซ้ายจะมีหมู่บ้านชื่อ นวินพลัส
Telephone 02-102-5461
Mobile 089-008-9637 , 08
Fax 02-998-4291
Website https://www.modifyink.net/