เครื่องพิมพ์หมึก PIEZO-ELECTRIC

สื่อนอกบ้านระบบดิจิตอล

ความเร็วในการพิมพ์:18㎡/h ขนาดการพิมพ์สูงสุด:1620mm/1920mm ความละเอียดในการพิมพ์:1440dpi ประเภทหมึก:Eco sloven dye/oil based ink ประเภทสื่อ:กระดาษภาพถ่ายมันสูง、PP、film、backlit front-lit canvas、etc ขนาดเครื่อง:2330*700*1200mm อำนาจ:400w น้ำหนักของเครื่อง :125KG
Product Detail

ความเร็วในการพิมพ์:18㎡/h ขนาดการพิมพ์สูงสุด:1620mm/1920mm ความละเอียดในการพิมพ์:1440dpi ประเภทหมึก:Eco sloven dye/oil based ink ประเภทสื่อ:กระดาษภาพถ่ายมันสูง、PP、film、backlit front-lit canvas、etc ขนาดเครื่อง:2330*700*1200mm อำนาจ:400w น้ำหนักของเครื่อง :125KG


Promotion Price / Full Price

/


Promotion Period

0000-00-00 - 0000-00-00

Product Specification

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact ณรงศ์ชัย เขียวฤทธิรัตน
Email udsupply2559@gmail.com
Phone 086 329 1277
Line ID 0851211088
Sales Contact
Website http://www.udsupply.com/?fbclid=IwAR3NUk_NUjdqAJG2iHuC-YPbrb7528vGwQwfZIhllC5OOgLUgGCJjA0rrjE