เครื่อง slotting

เครื่องแกะสลัก เจาะ ตัด กลึง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ความกว้างของวัสดุ:8mm-200mm ใช้จาน:สแตนเลส สังเคราะห์ แผ่นสังกะสี ความถูกต้อง:0.01mm ความหนาของวัสดุ:0.3mm-1.5mm น้ำหนักของเครื่อง :125 KG ขนาดภายนอกของเครื่อง :1070*640*1050 mm
Product Detail

ความกว้างของวัสดุ:8mm-200mm ใช้จาน:สแตนเลส สังเคราะห์ แผ่นสังกะสี ความถูกต้อง:0.01mm ความหนาของวัสดุ:0.3mm-1.5mm น้ำหนักของเครื่อง :125 KG ขนาดภายนอกของเครื่อง :1070*640*1050 mm


Promotion Price / Full Price

/


Promotion Period

0000-00-00 - 0000-00-00

Product Specification

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact ณรงศ์ชัย เขียวฤทธิรัตน
Email udsupply2559@gmail.com
Phone 086 329 1277
Line ID 0851211088
Sales Contact
Website http://www.udsupply.com/?fbclid=IwAR3NUk_NUjdqAJG2iHuC-YPbrb7528vGwQwfZIhllC5OOgLUgGCJjA0rrjE