เครื่องพิมพ์ UV

สื่อนอกบ้านระบบดิจิตอล

หัวพิมพ์:Toshiba CE4 ความเร็วในการพิมพ์:5㎡/h 6pass 3㎡/h 8pass ความละเอียดการพิมพ์:300dpi
Product Detail

หัวพิมพ์:Toshiba CE4 ความเร็วในการพิมพ์:5㎡/h 6pass 3㎡/h 8pass ความละเอียดการพิมพ์:300dpi


Promotion Price / Full Price

/


Promotion Period

0000-00-00 - 0000-00-00

Product Specification

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact ณรงศ์ชัย เขียวฤทธิรัตน
Email udsupply2559@gmail.com
Phone 086 329 1277
Line ID 0851211088
Sales Contact
Website http://www.udsupply.com/?fbclid=IwAR3NUk_NUjdqAJG2iHuC-YPbrb7528vGwQwfZIhllC5OOgLUgGCJjA0rrjE