เครื่อง UV

สื่อนอกบ้านระบบดิจิตอล

ความกว้างการพิมพ์:1600mm-1800mm ความเร็วในการพิมพ์:4pass 30㎡/h 6pass 24㎡/h 8pass 18㎡/h ประเภทหมึก:EPSON UV INK ประเภทสื่อ:แบนเนอร์ดิ้น ไวนิล วิสัยทัศน์ทางเดียว กระดาษ กระดาษ น้ำหนักของเครื่อง :330 KG ตัวเชื่อมต่อข้อมูล:USB3.0 ขนาดภายนอกของเครื่อง :3000*800*1200 mm
Product Detail

ความกว้างการพิมพ์:1600mm-1800mm ความเร็วในการพิมพ์:4pass 30㎡/h 6pass 24㎡/h 8pass 18㎡/h ประเภทหมึก:EPSON UV INK ประเภทสื่อ:แบนเนอร์ดิ้น ไวนิล วิสัยทัศน์ทางเดียว กระดาษ กระดาษ น้ำหนักของเครื่อง :330 KG ตัวเชื่อมต่อข้อมูล:USB3.0 ขนาดภายนอกของเครื่อง :3000*800*1200 mm


Promotion Price / Full Price

/


Promotion Period

0000-00-00 - 0000-00-00

Product Specification

ช่องทางการสอบถามสินค้าและบริการ
Contact ณรงศ์ชัย เขียวฤทธิรัตน
Email udsupply2559@gmail.com
Phone 086 329 1277
Line ID 0851211088
Sales Contact
Website http://www.udsupply.com/?fbclid=IwAR3NUk_NUjdqAJG2iHuC-YPbrb7528vGwQwfZIhllC5OOgLUgGCJjA0rrjE