คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอบริก จำกัด, ประธานจัดงาน Sign Asia Expo - BANGKOK LED& Digital Sign 2017และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA) ได้มอบหมายให้ คุณเกษม ดุษฎีประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายภายในประเทศ และคุณศิรภรณ์ ภูมิสุขสันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบของขวัญอวยพรแด่ นายกสมาคมป้ายและโฆษณา (ASPA)  คุณจักรกฤษณ์ เข็มทอง เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560