ระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าชมงานจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 16/8/2021 – 14/11/2021

ขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า
“SIGN ASIA EXPO 2021 / APPPEXPO THAILAND 2021”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้าชมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรการการปฏิบัติสำหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เข้าร่วมงาน อย่างเคร่งครัด โดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้


ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แล้วนำรหัสหรือบาร์โค้ดไปยื่นที่เคานท์เตอร์ลงทะเบียนในวันงาน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์มีสิทธิได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดงาน และหรือจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง


นโยบายการเข้าชมงาน


เพื่อสุขอนามัยและความจำเป็นในการควบคุมดูแลและปฏิบัติตามคำสั่งของราชการอย่างเคร่งครัด โดยไมให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในอิมแพ็คฯ และต่อส่วนรวม กรุณาปฎิบัติตามนโยบายการเข้าชมงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ขอให้ผู้เข้าชมทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ในบริเวณงานแสดงสินค้า กรุณาแต่งกายสุภาพ และสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นเพื่อความปลอดภัยในการชมงาน
2. บุคคลที่เข้าสู่บริเวณอาคาร ภายในงาน ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่ และสแกน QR Code ไทยชนะทุกครั้ง และระหว่างชมงาน ควรเว้นระยะห่างต่อกัน อย่างน้อย 1 เมตร
4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่จัดแสดงงาน
5. กรณีต้องการบันทึกวิดีโอ หรือถ่ายทำรายการ กรุณาติดต่อผู้จัดงานล่วงหน้า หรือในวันงาน ที่เคาน์เตอร์หน้า Hall 6
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณพื้นที่จัดแสดงงาน
7. ห้ามพกพาอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธ และสารเสพติดเข้าภายในบริเวณพื้นที่จัดแสดงงาน
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้าภายในบริเวณพื้นที่จัดแสดงงาน
9. ห้องละหมาด อยู่หน้าฮอลล์ 5
10. กรณีผู้เข้าชมงานมีความประสงค์จะนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมงาน ขอให้ท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนก่อนเข้าชมงาน

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานและสถานที่ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธการเข้าร่วมงานแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีเหตุผลอันควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบรายละเอียด

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าชมงาน

Registration Contact: +66 (0)20734899